Utenforskap

Utenforskap er et vemmelig ord. Ubehagelig å si. Det smaker vondt av det. Og det er litt tabu.

I arbeid med minoritetsspråklige er utenforskap viktig å motarbeide. Det haster å stanse det. Det haster å inkludere, integrere, gi erfaring, åpne opp samfunnet og skape relasjoner.

Steinar Olsen i Stormberg har tatt et tydelig standpunkt i denne kampen. Og han er konkret.

Vi etablerer en målsetting om at vi skal ha én flyktning i jobb i hver butikk.

(Kilde: https://www.stormberg.com/blog/2015/09/13/en-flyktning-i-jobb-i-hver-butikk/)

Nordic Choice var på scenen på Trippelkonferansen, med Ivan Vågstøl og Elisabeth Søyland. De har også et imponerende, tydelig og konkret samfunnsansvar.

Vi vil ha mennesker, ikke CVer. (Ivan Vågstøl)

Utenforskap er en utfordring som løses gjennom dugnad og samtale. Litt Stormberg. Litt Choice. Litt NAV. Og litt meg og deg.

Men næringslivet spiller utvilsomt en nøkkelrolle. Både fordi de har ressurser, men også fordi de evner å snu seg raskt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *