Intervjuteknikk. Enkle spørsmål.

Hvordan løfter du frem en intervjuperson på en god måte? Ifølge Larry King handler det om å stille enkle spørsmål. «Jeg bruker aldri et spørsmål over 2 setninger» sier han.

Samtidig sier han at alle må finne sin egen stil. Det nytter ikke å kopiere en annen intervju-stil. Nøkkelen er å finne en stil som er naturlig for deg selv. Hvis du føler deg trygg og avslappet i en intervjusituasjon blir intervjupersonen også trygg.

Et intervju er først og fremst en samtale. Ikke en «agenda». Det handler om å lytte.

«Ingen har noen gang lært noe av å snakke selv» sier King. «Når vi starter et spørsmål med «jeg« avslører vi at vi egentlig er mest opptatt av oss selv. Jeg leter etter din historie. Målet med et intervju er å åpne opp for å lære noe nytt. Få informasjon. Ikke at jeg som intervjuer skal komme godt ut av det, eller få frem en spesiell vinkling på historien. Det handler alltid om personen som sitter foran meg.»