Flipped classroom. Hva er det egentlig?

Jeg har lyst til å grave litt. Lære litt mer. Lære mer om Flipped classroom. Har du hørt om Salman Khan, eller «Khan Academy»? Hvis ikke, sjekk ut denne dokumentaren fra 60 minutes.

Poenget med dette blogginnlegget er å lære meg selv litt mer om hva denne metodikken handler om.

Hva forstår jeg? Jo, flipped classroom er en metodikk. En metode. Det er en motvekt til tradisjonell forelesningsmetodikk hvor læreren lærer bort, og elevene er stille, mottagende. Læreren er aktiv.

Men vi vet jo alle sammen at klasserommet er mer nyansert enn som så. Ingen lærere vil ha passive elever. Vi vil ha aktive, skrivende, tenkende, gjørende elever. Jeg kjenner ingen dårlige lærere. Men jeg kjenner noen ekstraordinært gode.

Og de har knekt koden i hvordan aktivere og motivere elevene. De skaper engasjement. Elevene bidrar aktivt.

Men hva er da nytt? Hva er nytt med flipped classroom? Kanskje det ligger i ordet? Er klasserommet snudd opp ned? Flipped? Hvis ja, hva betyr det? Skal alle elevene stå ved kateteret og undervise? Læreren sitter på skolepulten og lytter? Det ville blitt rimelig fullt oppe ved kateteret. Men kanskje dette bildet har noe med sannheten å gjøre? Jeg tror det handler om hvem som sitter på kontrollen. Styringen. Progresjonen. Læreren sitter ikke på gasspedalen. Læreren behøver ikke engang å vite hvor langt alle elevene har kommet, til enhver tid.

Dette handler kanskje om å snu skole + lekser på hodet. Tanken er at elevene, gjennom undervisning som er spilt inn på forhånd, skal kunne forberede seg hjemme. Og når de kommer på skolen skal de bruke tiden på «lekser».

Men en metodikk kan brytes ned i biter, og vi kan selvfølgelig «shoppe» elementer. Så hva kan jeg plukke? Hva kan du bruke? Hva gjør de andre?

Jeg tror flipped classroom handler om at eleven sitter på kontrollen. Oppgavene ligger der. Gjerne sammen med video-instruksjoner. Og nei – det handler ikke om videoen. Video er smart, først og fremst fordi læreren kan være 30 steder på samme tid. Elevene kan jobbe med ulike oppgaver. Ulike videoer. Ulike nivåer.

Her er et eksempel på en video av Salman Khan, om diabetes.

Jeg har lyst til å skyte inn noe. Jeg har en påstand. Jeg tror ikke hjernen vår skiller mellom en «live» person som underviser oss, og en person som snakker til oss gjennom en video. Rent logisk forstår vi forskjellen. Men i forhold til læringsutbytte tror jeg utbyttet er tilnærmet likt. Vi må slutte å snakke om at noen «lærer på youtube». Tullprat. Et slikt utsagn er fullstendig meningsløst. Det er ingen som lærer av en video. Vi lærer av en video – som er laget av en flink formidler og lærer. Vi lærer fordi han/hun som har laget videoen er en god pedagog. Og Salman Khan er en dyktig formidler. Både live og gjennom sine opptak.

Eksempel: Sjekk ut denne videoen om prosentregning. Den er i utgangspunktet laget av Khan Academy, men er også oversatt til norsk.

Flipped classroom krever forarbeid. Materialet må lages på forhånd. Oppgaver, video og en plan for progresjon må tenkes gjennom på forhånd. Det må være mulig for eleven å være på nivå 4, og finne nivå 5, 6 og 7 i løpet av de neste 3 ukene. Det må ligge lagret et sted.

Og læreren? Noe av idéen bak flipped classroom er, slik jeg har forstått, at læreren skal få mer tid til å veilede. Gå mer rundt. Hjelpe eleven der han/hun er.

Og eleven skal få tid til å være på nivå 4 i 7 uker hvis nødvendig. Han/hun blir ikke hengende etter. Eleven skal slippe å føle at han må hoppe over nivå 5 og 6, fordi resten av klassen er på 7. Og så begynner hullene å dannes. Og eleven blir motløs. Gir opp.

Jeg vet ikke om flipped classroom fungerer. Kanskje det er bare «enda noe nytt». Men er dette en fruktbar tanke? Er ikke noe av poenget med å være lærer – å videreutvikle seg? Å bli en bedre pedagog, år for år?

Klasserommet og undervisningsformen har forandret seg. Var det bedre før, med spanskrør og pugging? Er det bedre i Kina? Eller Sverige? Skal vi løfte på skuldrene, himle med øynene og sukke oppgitt til kollegaen som sitter ved siden av oss – fordi noen foreslår noe nytt?

Flipped classroom er nettopp det. Det er noe nytt. Og som alle andre metodikker kan det ha noe fint med seg – og noe som er tull, tøys og bortkastet. Og slik er det med min undervisning, og din. Noe er bra, noe er dårlig.

For tiden holder jeg på å lese om «Khan Academy». Det finnes til og med en norsk ressursside om metodikken. På https://nb.khanacademy.org/.

Mange av videoene fra Khan Academy er til og med oversatt til norsk. Sjekk ut den norske youtube-kanalen her: https://www.youtube.com/user/KhanAcademyNorsk/videos

Og hvis du vil lære mer, sjekk ut hans TED-talk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *