CV

Flyktningtjenesten i Stavanger, jobbveileder
januar 2019 til idag

Karriereveiledning og oppfølging av ca. 15 deltakere i introduksjonsprogrammet. Jobbteamet består av 9 jobbveiledere som har tett kontakt med næringslivet i Stavanger-regionen for å hjelpe våre deltakere nærmere jobb. Vi deler noen erfaringer på facebook.com/gierfaring.

Johannes læringssenter, introrådgiver
januar 2018 -2019

Som introrådgiver har jeg ansvar for oppfølging av 20-30 flyktninger. I tillegg utvikler jeg et kurs i digitale ferdigheter i samarbeid med en kollega. En liten bit av stillingen min går også til å jobbe med Trippelkonferansen 2018 hvor jeg jobber i markedsgruppen. De siste ukene har vi produsert video for Kavlifondet, Elektrofag Jæren og Nordic Choice.

NAV Rogaland, fylkeskontor.
juli 2017 – desember 2017

For NAV Rogaland (fylkeskontoret) jobbet jeg blant annet med et pilotprosjekt knyttet til video. Resultatet ble innkjøp av komplett videoutstyr, videostudio med lys og bakgrunn, flere intervjuer, film for jobbmesse.no og film for flyktningseksjonen.

Daglig leder // webutvikler, Sum Media AS
Mai 2011 – Mars 2017

Webutvikling, WordPress, Squarespace
Tekstforfatting, innhold, content marketing, inbound marketing, seo
Videoproduksjon, kreativ bruk av video på sosiale medier
Kurs og veiledning (Skape / Atheno)
Prosjektledelse, Magento nettbutikker
CRM, Podio, Google Apps
Drift av nettbutikk, brilleslangen.no, Oftalmologiske produkter for barn
Jurymedlem for Ungt Entrepenørskap

Lærer , Gosen skole
Aug 2008 – Juni 2012

Kontaktlærer for elever med tilpasset opplæring. Har jobbet med Kunst og håndverk, animasjonsprosjekt, marionetteteater, webside for animasjon (kreativfilm.no), kunstprosjekt (ungplattform.no og qnst.no).

IKT-ansvarlig, Gosen skole
2009-2012

Ansvar for brukertilganger, vedlikehold av maskinpark, brukerstøtte.

Miljøterapeut, Gosen skole
August 2004 – Juni 2008

Oppfølging av elever med tilpasset opplæring. Uteskole, friluftsliv, maritimt prosjekt med båt, fiske, animasjonsprosjekt.

Third Culture Kid (TCK) // flerkulturell oppvekst.

Født og oppvokst (10 år) i Kongo, Brazzaville. Jeg blir raskt trygg på nye mennesker med annen bakgrunn enn meg selv.

Utdanning

Uis, Sosionomutdanning, 2004 – 2007
HSH, Praktisk pedagogisk utdanning, 2008 – 2010

Annen erfaring

Ekstravakt, Rogaland Psykiatriske sykehus (3 år)
Ekstravakt, Tryggheim Barne og ungdomshjem (1 år)
Maritastiftelsen, Oslo, frivillig medarbeider (7 år)
IKEA Furuset, kundeservice/saksbehandling (2 år)

Referanser:

Paul Tidemand Søvik Assisterende rektor for Voksenopplæring, Johannes læringssenter.
tlf. 90 203 052

Anneline Teigen, Assisterende fylkesdirektør i NAV Rogaland.
Jeg jobber hos NAV Rogaland i skrivende stund (nov17). Videoproduksjon, utforske bruk av video i opplæringssammenheng, utviklingsarbeid IKT.
tlf: 95889523

Eirik Andersen, Vorn Equipment.
Jeg prosjektledet internasjonal nettbutikk for Vorn Equipment.
tlf: 45449128

Roar Voll, daglig leder i Sum Regnskap
Jeg jobbet for datterselskapet Sum Media, og Roar var min nærmeste leder. Jeg har også jobbet med nettside, SEO, tekstforfatting og innholdsproduksjon for Sum Regnskap.
tlf: 40825308

Ingve Helgeland. avdelingsleder Gosen skole. 915 84 528.
Hilde Solberg, rektor Gosen skole. 51599303
Jeg jobbet 8 år på Gosen skole og var bl.a. involvert i animasjonsprosjekt, video, IKT-ansvarlig i 3 år, kunst -og håndverk, tilpasset opplæring m.m.